D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta pàgina web i el domini drogueriaampostina.cat pertanyen a Drogueria Ampostina, C.B., amb domicili fiscal al Carrer Beat Oriol, 24, 43870 Amposta, telèfon 977 700 611, correu electrònic info@drogueriaampostina.cat i NIF E43276211

Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la pàgina web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Drogueria Ampostina, C.B. o de terceres persones amb qui Drogueria Ampostina, C.B. ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web. Drogueria Ampostina, C.B. difon tota aquesta informació per mitjà de la seva pàgina web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. Drogueria Ampostina, C.B. adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Drogueria Ampostina, C.B.

Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari d’aquesta pàgina web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Drogueria Ampostina, C.B. no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a www.drogueriaampostina.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la pàgina web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Drogueria Ampostina, C.B. no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta pàgina web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Drogueria Ampostina, C.B. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres pàgines web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta pàgina web. La funció dels enllaços introduïts a la pàgina web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la pàgina d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les pàgines web de destí. Drogueria Ampostina, C.B. no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per nosaltres mateixos.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), informem els usuaris del nostre lloc web que les dades personals recollides per Drogueria Ampostina, C.B., mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran inclosos en un fitxer automatitzat sota la nostra responsabilitat i amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, informem de la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit via correu convencional a: Carrer Beat Oriol, 24, 43870 Amposta.
Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a Drogueria Ampostina, C.B., aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Autorització per enllaçar amb www.drogueriaampostina.cat

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.

Obrir Whatsapp
Necessites ajuda?
Hola!
Podem ajudar-te?